Grasrotandelen i Norsk Tipping

Brystkreftforeningen Nedre Romerike innmeldt i Frivillighetsregisteret.

Brystkreftforeningen Nedre Romerike er pr. 4/7-09 innmeldt i Frivillighetsregisteret under kategorien:

Interesseorganisasjoner, Sosiale tjenester og Rekreasjon og sosiale foreninger. Vi har fått organisasjonsnr: 994 237 527.
 
Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor den som er registrert spiller kan gi sin støtte til lag og foreninger som er godkjent og registrert med eget organisasjonsnummer.
 
Hvis du ønsker å støtte oss, vennligst oppgi vårt org.nr. til din kommisjonær, og nummeret vil bli registrert når du spiller. Brystkreftforeningen Nedre Romerike vil motta 5% av det spilte beløp fra Norsk Tipping.
 
Eks: Leverer du en fem-ukers kupong i lotto til 200 kr, vil vi motta en støtte på 5%, altså 10 kr. Denne støtten får ingen innvirkning på det du betaler eller din gevinst. Støtten vil bli gledelig mottatt og være et bidrag i vårt arbeid for brystkreftopererte i vår region. Du behøver ikke å være medlem i foreningen for å gi din ”grasrotandel” til oss.
 
Vervebrev:
 
 
-Styret-
 

Statistikk