Besøkstjenesten

Besøkstjenesten på Ahus

I samarbeid med lokallagene fra
Follo (OSLO)
Øvre Romerike
Nedre Romerike
Oslo – Groruddalen

I Norge er det ca. 40.000 kvinner som er operert for brystkreft, og hvert år registreres ca. 3.200 nye tilfeller.

Du er kanskje en av dem? Vi i Brystkreftforeningen er i samme situasjon, og har kanskje gjort de samme erfaringene du gjør nå. Alle har vi glede av å tilhøre et fellesskap. Sammen kan vi hjelpe hverandre til å komme videre. Og i denne prosessen holder vi oss samtidig oppdatert om våre muligheter og sørger for at våre interesser blir ivaretatt.

Vi ønsker å være en sterk forening som blir hørt. Ved å melde deg inn, er du med på å bygge opp foreningen. Sammen er vi sterke, og kan jobbe mot det offentlige for å bedre situasjonen for oss og de som kommer etter.

Vi ønsker deg velkommen som medlem!

I foreningen er det også en Kontaktgruppe for unge brystkreftopererte mellom 20 – 45 år. Du blir automatisk medlem i Kontaktgruppen hvis du er i den aldersgruppen og melder deg inn i foreningen.

INFORMASJON OM BESØKSTJENESTEN

Alle som er operert på Ahus skal få tilbud om kontakt med besøkstjenesten fra Brystkreftforeningen.

Besøkere er kvinner som har gjennomgått det samme som deg. Deres oppgave er å gi praktisk informasjon og psykisk støtte.

Torsdager partall har vi vakt på avdelingen 4 etc.Ringer kl.09:00 og fra kl. 11:00 utover tar vi samtaler.

Oddetall torsdager betjener vi ”Møtepunktet”fra kl 11:00 – 14:00.    Følger skoleferier

Ta gjerne kontakt på telefon med en av likepersonene under.

Brystkreftforeningens kontaktpersoner/Likepersoner :

For ØVRE ROMERIKE: 
Ann-Lill Weidemannmob: 90 99 76 35
Kari Sørensenmob: 97 78 99 23
Anne Marie Ramstadmob: 90 56 72 48
Jofridur A Jonsdottirmob: 41 46 21 68 metastatisk
For NEDRE ROMERIKE: 
Birgit Westlie Bergetmob: 95 79 51 24 (leder)
Ingrid Lefdalmob: 98 03 44 08 metastatisk
For FOLLO: 
Elbjørg Anfinsenmob: 92 46 24 25
For OSLO – GRORUDDALEN 
Lisbeth Sellereitemob: 90 59 98 61

Foreningens formål er å ivareta de brystkreftoperertes interesser ved å:

•    Drive opplysende og veiledende virksomhet
•    Fremme de brystkreftoperertesinteresser overfor myndigheter, helseinstitusjoner og proteseforhandlere.
•    Utgi medlemsblad
•    Arrangere temamøter
•    Ta initiativ til sosialt samvær
•    Drive likemannstjeneste

Alle lokalforeninger holder medlemsmøter, arrangerer turer og har trim- og aktivitetstilbud.

Vil du lese mer om brystkreftforeningen kan du gå inn på www.brystkreftforeningen.no