Aktivitetsplan

Program høsten 2019

Vårt møtelokale
Måsan aktivitetssenter i Lillestrøm
Kjærulfsgt.38 v/Libos
Parkering i Alexander Kjellandsgt. eller på Stortorget

Styret ønsker alle hjertelig velkommen

Alle påmeldinger registreres ved å betale til
Brystkreftforeningen Nedre Romerike,
v/Heidi Mathisen Næss, Furuveien 16, 2020 Skedsmokorset
Kontonr: 0540 16 99629

Du finner oss på Facebook: Brystkreftforeningen Nedre Romerike

På alle våre medlemsmøter vil det være enkel bevertning.
Det er alltid loddsalg på våre medlemsmøter
Håper du har anledning til å ta med deg en liten gevinst til ca. kr 50,-.

Har du overskudd og lyst til å bidra i foreningen, trenger vi hjelp til ulike oppgaver; for eksempel rosa sløyfeaksjon. Ta kontakt med noen i styret.

Brystkreftforeningen ledes av et sekretariat, og har lokallag rundt i hele landet. Foreningens formål er å gi hjelp og støtte til personer som har fått en brystkreftdiagnose og ivareta deres interesser.

Gi gjerne «Grasrotandelen» til
Brystkreftforeningen Nedre Romerike
Bruk org.nr. 994237527
Be gjerne venner og familie om det samme.

Aktiviteteter

Soft Yoga-kurs på Strømmen
Sted: Lokalene til Dare Yoga Strømsveien 46, Strømmen
Oppstart onsdag 28.08.19 klokken 17:30 – 18:30. 16 onsdager
Kurset er spesialtilpasset oss i foreningen. Ta på / med treningstøy eller annet behageligtøy. Påmeldingsavgift er kr. 800,-for 16 ganger. Innbetaling til foreningen merk med navn.
Det er mulighet for varmtvannstrening torsdager på Libos i gruppe kl. 15:10 og 15:50. Koster 130 kr. gangen. Påmelding direkte til fysioterapeuten Ole Mats Moskvil.
ole.mats@romerike-fysioterapi.no Tlf. 63897086/91730087

02.September Medlemsmøte kl.19:00 på Måsan aktivitetssenter
Foredrag v/Monica Lund Osther. Hun har skrevet en barnebok som heter «Når livet blir trist «. Boken er basert på en sann historie med Monica og hennes barn. Hun vil først holde et foredrag for så lese fra boken sin.
Informasjon om Rosa sløyfe aksjonen.
Bevertning og utlodding.
14.OktoberMedlemsmøte kl.19:00 på Måsan aktivitetssenter
Onkologisk sykepleier Nam Thi Nguyen, AHUS kommer og informerer om rutine ved innkalling til mammografi/ultralyd. Etterundersøkelse, innkallelse, hvem har ansvaret? Tilbakemelding om Rosa sløyfe aksjonen.
Bevertning og utlodding.
04.NovemberMedlemsmøte kl. 19:00 på Måsan aktivitetssenter
Vi kommer tilbake med kveldens program.
Bevertning og utlodding.
17.NovemberJulekonsert med Sissel Kyrkjebø på Lillestrøm kultursenter
Middag før konserten.
09.DesemberMedlemsmøte kl. 19:00 på Måsan aktivitetssenter.
Juleverksted med blomsterdekoratør Elin Havreberg.
Bevertning og utlodding.