Velkommen til lokalforeningen

Velkommen til Brystkreftforeningen, avdeling Nedre Romerike. Brystkreftforeningen ledes av et sekretariat og har lokal lag rundt i hele landet. På disse sidene ønsker vi å informere om vår lokalforening. Foreningens formål er å gi hjelp og støtte til personer som har fått en brystkreftdiagnose og å ivareta deres interesser. Dette søkes gjennomført ved å:
  •     Drive opplysende virksomhet
  •     Ha besøkstjeneste, tilby selvhjelpsgrupper og ha kontakttelefon
  •     Fremme de brystkreftdiagnostisertes rettigheter og krav på service overfor myndigheter, helseinstitusjoner, proteseforhandlere og NAV og andre.
  •     Lokallagenes oppgaver er bl.a. å arrangere møter for sine medlemmer, både temamøter og sosialt samvær.
Vi sender ut program til medlemmer vår og høst, foreningen arrangerer flere medlemsmøter i løpet av året. I tillegg reiser vi på hyggelige turer og går i teater sammen. Vi ønsker alle nye medlemmer hjertelig velkommen til vår forening. Sammen er vi sterke!